Tarieven gezamenlijke begeleiding

Het intakegesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Voor mediation geldt een uurtarief van EUR 175,-- inclusief BTW. (EUR 144,63  exclusief BTW) Dit uurtarief wordt berekend over de gesprekken. Het aantal gesprekken wat nodig is, is afhankelijk van de omstandigheden. Gemiddeld zijn er 4 tot 6 bijeenkomsten nodig van 2 uur. 

Daarnaast gelden vaste bedragen voor de volgende werkzaamheden:

  • Opstellen overeenkomst (echtscheidingsconvenant) EUR 400,-- inclusief BTW
  • Ouderschapsplan opstellen: € 300,- inclusief BTW
  • Partner alimentatie berekening: € 250,- inclusief BTW
  • Kinderalimentatie berekening € 175,- inclusief BTW

Wanneer er sprake is van een eigen onderneming dan zijn de kosten van deze aanvullende diensten maatwerk. Dit wordt besproken tijdens het intakegesprek.

De kosten worden gedeeld door partijen tenzij anders wordt afgesproken.

Tijdens het intakegesprek worden de kosten en hoe deze worden verdeeld besproken en vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Pakketprijs bij echtscheiding

Het is mogelijk om in geval van echtscheiding te kiezen voor vast tarief voor het gehele traject. Tijdens de intake kan besproken worden wat dit in jullie situatie betekent. 

Overige zaken en kosten:

Naast genoemde kosten kunnen er nog andere kosten zijn waar jullie rekening mee moeten houden:

Indienen verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank

Dit gebeurt in samenwerking met een advocaat. Een indicatie van de kosten wordt besproken tijdens het intakegesprek. Bij het indienen moet er een aantal uittreksels uit het Gemeenteregister worden meegestuurd. De prijzen hiervoor zijn per Gemeente verschillend. 

Eventuele kosten van een andere deskundige zoals bijvoorbeeld een notaris of accountant.

Het kan voorkomen dat het nodig is om een andere deskundige zoals bijvoorbeeld een notaris of accountant te raadplegen. U kunt daar uw eigen contacten voor gebruiken. Wanneer u dit wenst kan ik u uiteraard ook in contact brengen met  deskundigen waar ik mee samenwerk.