Ouderschapsplan

Wanneer een ouderschapsplan

Wanneer er minderjarige kinderen zijn bij:
- gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag) of
- samenwonende ouders met gezamenlijk gezag
dan is het opstellen van een ouderschapsplan wanneer jullie uit elkaar gaan verplicht.

Wat staat er in

In het ouderschapsplan worden alle afspraken met betrekking tot de kinderen vastgelegd.
De afspraken die in het plan worden opgenomen betreffen in ieder geval:
- hoe de zorg en opvoeding verdeeld wordt of hoe de omgang met de kinderen geregeld wordt;
- hoe over en weer informatie gegeven wordt over belangrijke onderwerpen. Denk hierbij aan hoe gaat het op school, wat wordt de volgende school, welk sport gaat het kind doen etc.
- de kosten van de verzorging en opvoeding.

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Daarbij valt te denken aan wat jullie als ouders belangrijk vinden in de opvoeding, bepaalde regels over bijvoorbeeld bedtijden en huiswerk, contact met familieleden zoals opa's en oma's etc.

Wat jullie belangrijk vinden om te regelen met betrekking tot de kinderen kan worden opgenomen. Ook hier is het van belang dat de afspraken die gemaakt worden eerlijk en uitvoerbaar zijn.

Wat als de omstandigheden veranderen

Wanneer de tijd vordert, kan het zijn dat de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan niet meer passen bij de omstandigheden. Kinderen worden ouder, werk kan veranderen maar ook nieuwe partners kunnen van invloed zijn op de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan. Dit plan kan daarop wanneer gewenst aangepast worden.