Begeleiding na scheiding

Nadat de scheiding is afgerond hoeft mijn begeleiding niet te stoppen. Wanneer nodig en gewenst begeleid ik jullie ook daarna.

Wanneer er kinderen zijn dan is het niet alleen belangrijk om als ouders goede afspraken te maken maar ook om  deze ook goed ten uitvoer te brengen. Wanneer het ouderschapsplan in goed overleg gemaakt wordt, staan er afspraken op papier waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Hoe goed deze afspraken ook zijn, de ervaring leert dat het daadwerkelijk uitvoeren van de gemaakte afspraken emoties los kunnen maken die je van tevoren niet had voorzien. Weet dat de emoties die je voelt echt zijn en heel begrijpelijk. Maar leer ook dat dit niet hoeft te betekenen dat de afspraken niet kloppen. Begrip over en weer voor deze emoties helpt om de afspraken toch tot een goed einde te brengen wat rust creëert voor jullie maar ook zeker voor de kinderen.

Maar ook voor jou zelf als persoon is het soms lastig om na de scheiding je leven weer op te pakken. Wie was ik ook alweer zonder mijn partner? Wie wil ik zijn nu mijn relatie is beëindigd? En als er kinderen zijn, wie wil ik zijn als ouder nu we niet meer een geheel gezin vormen? Vraagstukken waar ik je graag bij ter zijde sta.

Door het gesprek met je aan te gaan en vragen te stellen houd ik je de spiegel voor zodat jij jezelf (weer) leert kennen en de kracht vindt om door te gaan en vol energie je leven weer op te pakken.

Eén op eén begeleiding kan helaas alleen als ik niet de echtscheiding begeleid als mediator. Dit om de onpartijdigheid daarin te waarborgen. Wanneer de mediation is afgerond en de ex-partner vind een één op één vervolg geen probleem dan kan dit uiteraard wel.