Alimentatie

Alimentatie is een periodieke bijdrage voor de kosten van het kind (kinderalimentatie) en/of levensonderhoud voor de ex-partner (partneralimentatie)

Alleen ex-partners van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen elkaar verplichten tot het betalen van partneralimentatie als er sprake is van inkomensverschil. Dit in tegenstelling tot ex-samenwoners. Voor hen is er geen wettelijke verplichting tot het betalen van partneralimentatie. Bij kinderalimentatie geldt dit onderscheid niet. Dan bent u in alle gevallen als ouder verplicht tot het betalen van kinderalimentatie of het verschaffen van onderhoud voor uw kind in natura.

Bij de berekeningen wordt uitgegaan van de standaard rekenmethode en landelijke normen. Deze berekeningen zijn daarna onderdeel van de gesprekken tijdens de mediation.

Partneralimentatie

Voor de alimentatieduur van partneralimentatie gelden de volgende wettelijke termijnen (voor echtscheidingen na 1994)
(mi.v.  1 januari  2020 gelden de nieuwe  regels volgens de wettelijke herziening partneralimentatie)

  • Een periode van maximaal twaalf jaar als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer dan vijf jaar heeft geduurd.
  • Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en jullie geen kinderen hebben dan is de alimentatieduur net zo lang als de duur van het huwelijk.

De termijn gaat in op de dag dat je scheiding wordt opgenomen in de burgerlijke stand van de gemeente.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/partneralimentatie

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie dient betaald te worden tot het betreffende kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Als het kind 18 wordt is het meerderjarig. Dat betekent dat de betalende ouder betaling niet meer verplicht is aan de ex-partner maar in overleg met het kind ervoor kan kiezen dit rechtstreeks aan het kind over te maken. Ook staat het de ouder en kind vrij andere afspraken over bijvoorbeeld de hoogte van het bedrag te maken.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/kinderalimentatie