Professionele scheidingsbegeleiding

Ik begeleid jullie door het financiële/fiscale/juridische landschap met oog voor de onderlinge relatie.

Niet alle scheidingen zijn hetzelfde. Niet alle scheidingen hebben dezelfde begeleiding nodig. Soms zitten beide partijen al op een lijn en moeten alleen de zakelijke aspecten besproken worden. Soms is er meer voor nodig om op het juiste niveau van communicatie te komen voordat goede afspraken gemaakt kunnen worden. In beide gevallen begeleid ik mensen om op een goede manier de scheiding te regelen en eerlijke, toekomstbestendige afspraken te maken.

Hoe gaat de begeleiding in zijn werk?

Als eerste zal er telefonisch contact zijn waar al kort wat informatie uitgewisseld wordt.
Maar het belangrijkste is het (gratis) kennismakingsgesprek wat daarop volgt. Dit gesprek zal ongeveer een half uur tot een uur in beslag nemen. Ik zal in dit gesprek kort uitleggen wat er van mij verwacht mag worden maar ook wat er van jullie verwacht wordt. Tijdens dit gesprek kunnen jullie ook behoeften en wensen kenbaar maken. Ook zal ik in dit eerste gesprek een inschatting geven van de kosten gebaseerd op de situatie.

Tijdens de gesprekken die daarna volgen komen veel onderwerpen aan de orde. Afhankelijk van wat nodig is, zullen zakelijke en relationele zaken besproken worden. 

Afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld alimentatie en boedel worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of in een overeenkomst beëindiging samenwoning. Wanneer er (minderjarige) kinderen zijn dan worden de afspraken m.b.t. de omgangsregeling vastgelegd in een ouderschapsplan. Nadat beide documenten volledig zijn afgestemd en ondertekend, dien ik deze, in geval van een echtscheiding, in bij de rechtbank met het verzoek de echtscheiding uit te spreken. Het indienen van het verzoek tot echtscheiding gebeurt altijd via een advocaat. De kosten die de advocaat hiervoor rekent en de griffiekosten worden apart in rekening gebracht.