Nieuws en info

Rust bij de ouders, brengt rust bij de kinderen

Goed ouderschap is best een uitdaging. Zelfs voor niet gescheiden ouders. Laat staan wat een uitdaging dit is voor ouders die wel besluiten te scheiden. De hele wereld van het gezin staat op z’n kop. Er spelen veel emoties bij iedereen. Iedereen voelt de pijn van de scheiding en gaat daar op zijn of haar eigen manier mee om. En tegelijkertijd gaat het ouderschap onverminderd door. Sterker nog naast de toch al verantwoordelijke taak van het opvoeden van de kinderen, komt er een hele moeilijke, verantwoordelijke taak bij, je kinderen zo goed mogelijk door de scheiding heen helpen.

Iedereen is het er wel over eens dat het belang van de kinderen voorop moet staan en gelukkig wordt hier steeds meer aandacht aan besteed. Ik denk dat iedere ouder als je het hem of haar vraagt hier ook zo over denkt maar in de praktijk blijkt dit niet altijd even makkelijk.

Door alles wat er gebeurt, ook in het leven van de ouders, spelen emoties makkelijk hoog op. Ondanks deze emoties moeten er afspraken op papier gezet worden en wanneer dat dan gelukt is (soms makkelijk, soms moeilijk) moeten de afspraken ook nog uitgevoerd worden. De ouders moeten het uiterste uit zichzelf halen en voorbij emoties als verdriet, angst, machteloosheid, schuldgevoel en boosheid kijken om dat te doen wat het beste is voor het kind.

Het beste voor het kind begint bij de ouder. Rust bij de ouder, geeft rust bij het kind.

Net als de kinderen moeten ouders daarin de juiste hulp kunnen krijgen. Hulp om te ontdekken wie zij zijn zonder de ander. Die hen in staat stelt zichzelf weg te cijferen in het belang van de kinderen zonder zichzelf te verliezen. Verschillende programma’s waarbij kinderen begeleid en geholpen worden zijn heel erg belangrijk maar parallel zullen de ouders ook aan zichzelf moeten werken om de kinderen dat te kunnen geven wat zij nodig hebben.

De zoekterm ‘scheiden’ het meest gebruikt in de maand januari.

Het blijkt dat januari de maand is waarop mensen het meest zoeken op het woord scheiden. Wanneer mensen al langer vechten tegen het gevoel dat het niet goed meer gaat in de relatie is dit blijkbaar het moment om tot actie over te gaan.

Je hebt het gevoel dat het niet meer gaat. Je hebt gevochten voor wat je waard bent. Het moment is daar, jullie gaan uit elkaar. Maar goed uit elkaar gaan, is dat mogelijk?

Hoe snel kan het?
De vraag die regelmatig gesteld wordt is, hoe snel kan ik scheiden? En die vraag begrijp ik. Je hebt lang nagedacht en alle opties afgewogen. De beslissing om te scheiden heb je niet licht genomen. Wanneer het besluit dan genomen is, heb je geen behoefte aan een langdurig traject. Je hoeft het denkwerk echt niet met behulp van iemand anders nog een keer over te doen. Je hebt behoefte aan doorpakken en goede afspraken die je in redelijkheid met de ander wilt maken.

Maar daar zit het hem nu juist, de ander. Het komt maar weinig voor dat beide partijen even ver zijn in hun emotie. Oké de beslissing is genomen maar betekent dat ook dat de ander net zo ver is in het accepteren daarvan als jij? Is de snelheid van de afhandeling het belangrijkst of is het maken van goede afspraken belangrijker?

Wat is de basis van goede afspraken?
Om goede afspraken te kunnen maken is het op zijn minst goed om na te gaan hoe de ander er nu echt in staat. Even de tijd nemen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. De ander meenemen in jouw gedachten die je gebracht hebben op het punt waar je nu staat. En niet alleen meenemen door het te vertellen maar ook door te verifiëren of het ook begrepen wordt. Juist doordat je er al zo lang over aan het nadenken bent, is het goed overbrengen van die gedachten lastiger dan je denkt. Wat voor jou logisch is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. En andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Begrijp jij echt goed wat de ander nu exact denkt en probeert te zeggen? Of zit je zo vast in je eigen gedachten dat alles wat de ander zegt hier onbewust. door gekleurd wordt?

Hoe dan?
Mediation helpt de partijen mee te nemen in elkaars gedachten en overwegingen maar belangrijker nog helpt om deze ook echt te laten begrijpen. De mediator is onpartijdig en onbekend met de specifieke situatie. Hij of zij stelt hierdoor vragen die wellicht, doordat je er midden in zit, voor jou een open deur lijken maar die dat voor de ander niet hoeven te zijn. Begrip is de basis voor goede afspraken. Want pas wanneer je elkaar begrijpt (wat niet altijd hoeft te betekenen dat je het met elkaar eens bent) kun je in redelijkheid afspraken maken. En dit bevordert de kans dat deze afspraken ook in de toekomst uitvoerbaar zijn en blijven.

Co-ouderschap is maatwerk

Ex-partners met kinderen kiezen steeds vaker voor co-ouderschap. Dit is goed nieuws voor de kinderen. Maar let op……. Co-ouderschap is zeker niet een standaard afspraak die bij iedereen past. Juist co-ouderschap vergt een goede begeleiding door deskundigen die hierin advies kunnen geven en mee kunnen denken. “Normaal contact” tussen de ouders is de basisvoorwaarde maar daarnaast moet er goed gekeken worden naar wat bij de kinderen en de situatie past. Co-ouderschap is maatwerk!

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1444668/met-zorg-scheiden

Goed nieuws. Aandacht in het regeerakkoord voor het belang

Goed nieuws. Aandacht in het regeerakkoord voor het belang
van kinderen bij echtscheiding:
“Echtscheidingen die problematisch verlopen kunnen veel schade aanrichten bij ex-echtelieden en eventuele kinderen. Landelijk beleid ten aanzien van het voorkomen van “vechtscheidingen” zal gericht zijn op het wegnemen van knelpunten die zich voordoen bij het voorkomen van deze schade.
Het belang van het kind dient te allen tijde voorop te staan, wat maakt dat het contact van het kind met de ouders en grootouders wordt bevorderd.”

Goed overleg ook na de scheiding belangrijk

Bij een scheiding is het belangrijk dat ouders in goed overleg goede, eerlijke, toekomstbestendige afspraken maken waarbij het belang van de kinderen centraal staat. Dat dit niet altijd makkelijk is, is een gegeven en ook te begrijpen. Daarom is het geen gek idee dat begeleiding niet stopt na de echtscheiding. Begrip voor elkaars emoties bij het uitvoeren van de gemaakte afspraken is minstens zo belangrijker als de afspraken zelf.

NU.nl: vaak weinig aandacht kind bij scheiding

Co-ouderschap kan een prima oplossing zijn

Co-ouderschap kan een prima oplossing zijn. Echter met het opsplitsen van de tijd tussen de ouders ben je er nog niet. Ouders moeten goed kijken naar wat het beste werkt voor het kind. Helaas is het schema vaak het resultaat van een onderhandeling tussen ouders. De agenda’s van de ouders zijn daarbij dan leidend. Dit kan resulteren in het meerdere keren per week heen en weer reizen van de kinderen. Wetend dat kinderen altijd tijd nodig hebben om te acclimatiseren, betekent dit wel wat voor ze. Kinderen zijn flexibel maar het steeds weer moeten aanpassen helpt ze niet de rust te vinden die zij nodig hebben. Probeer dit heen en weer reizen daarom zoveel mogelijk te beperken. Dit kan betekenen dat de kinderen daardoor wellicht iets minder dagen bij de een dan bij de ander zijn. Een goede relatie met je kinderen opbouwen zit niet in evenveel tijd hebben maar in de tijd die je samen hebt goed besteden.

Nu.nl: kinderen-ervaren-minder-stress-bij-co-ouderschap