Nieuws en info

Onverdeelde woning bij scheiding

Onverdeelde woning bij scheiding

Wanneer partners besluiten uit elkaar te gaan, moet er veel geregeld en verdeeld worden. Een van de onderdelen daarbij is vaak de eigen woning. Met betrekking tot de eigen woning zijn er een aantal mogelijkheden. De woning kan verkocht worden of een van de partijen neemt de woning over. Wanneer dit laatste niet mogelijk is dan is er nog een derde optie en dat is om (tijdelijk) af te spreken dat een van de partijen in de woning blijft wonen waarbij de woning onverdeeld blijft. Als hiervoor gekozen wordt, zijn er wel een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden.

De hypothecaire lening
Wanneer de woning onverdeeld blijft, blijven beide partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele hypothecaire lening. Ook als onderling afgesproken wordt dat een van beiden de hypotheek betaalt. Dit houdt in dat, ongeachte onderlinge afspraken, de bank bij wanbetaling op beide partijen de gehele schuld kan verhalen. Naast de hypotheek zijn partijen ook beiden verantwoordelijk voor de overige eigenaarslasten zoals belastingen en de opstalverzekering.

Aftrekbaarheid hypothecaire lening
Voor de vertrekkende partij is de rente voor zijn deel van de hypothecaire lening nog maar 2 jaar na het verlaten van de woning fiscaal aftrekbaar. Dit is daarom een termijn die vaak aangehouden wordt voor de onverdeeldheid van de woning. Wanneer partijen voor een langere termijn kiezen (wettelijke termijn is 5 jaar, met mogelijkheid tot verlening) moet derhalve goed gekeken worden wat hierover wordt afgesproken en vastgelegd in het convenant.

Duidelijke afspraken juist vastgelegd in het convenant
Los van de aftrekbaarheid van de rente kunnen er afwijkende afspraken worden gemaakt over wie de rente betaalt. Om dit niet tot fiscale (en daardoor financiële) problemen te laten leiden, is het belangrijk deze afspraken op een juiste manier worden vastgelegd in het convenant. Ook is het belangrijk dat er afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld onderhoud aan de woning, mogelijke verkoop en waardestijging of -daling. Het is verstandig om ook deze afspraken op een juiste manier te leggen in het convenant.

Duur partneralimentatie met ingang van 1 januari 2020 ingekort

Per 1 januari 2020 wordt de duur partneralimentatie verkort van twaalf naar vijf jaar. Dat heeft consequenties voor iedereen die na 1 januari 2020 gaat scheiden.

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing op die vijf jaar:
• Als je jonge kinderen hebt, kan de partneralimentatie gelden tot het jongste kind twaalf is geworden.
• Als je langer dan vijftien jaar getrouwd bent en binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, kan je tot de AOW-gerechtigde leeftijd aanspraak maken op partneralimentatie.
• Een korter huwelijk dan tien jaar kan zorgen voor een kortere duur dan vijf jaar. De duur van de partneralimentatie-termijn is gelijk aan de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van vijf jaar. Bijvoorbeeld: Bij een huwelijksduur van acht jaar geldt een partneralimentatie-termijn van vier jaar.

Als het echtscheidingsverzoek in 2019 wordt ingediend is de huidige wet van toepassing met de huidige partneralimentatietermijn. Je kunt vooruitlopend op de nieuwe wet in onderling overleg wel al aansluiten bij de nieuwe wet voor de te maken afspraken.

Wist je dat…..

je kind erkend hebben niet hetzelfde is als ouderlijk gezag over je kind hebben?

Wanneer je je kind erkent dan ontstaat er juridisch ouderschap. Er ontstaat een familierechtelijke band zoals dat van erfgenaam, een levenslange onderhoudsplicht (over en weer) en het recht op omgang en informatie en de plicht tot raadpleging. Wanneer je (ook) het gezag krijgt over het kind heeft dit andere gevolgen. Je voert dan het bewind over het vermogen van je minderjarige kind en vertegenwoordigt het kind in burgerlijke rechtshandelingen, je hebt het recht en de plicht het kind te verzorgen en op te voeden en niet onbelangrijk je hebt de plicht de ontwikkeling van de band tussen je kind en de andere ouder te bevorderen.

De moeder heeft na de geboorte automatisch juridisch ouderschap en ouderlijk gezag. Wanneer ouders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben dan krijgt de vader ook automatisch juridisch ouderschap en het ouderlijk gezag. Wanneer de ouders echter samenwonen dan gaat dit niet vanzelf. De moeder moet dan toestemming geven aan de vader om ouderlijk gezag te krijgen. Wanneer de moeder dit weigert, is het voor de vader mogelijk om ouderlijk gezag te vragen via een gerechtelijke procedure. De vader kan alleen ouderlijk gezag krijgen wanneer hij het kind heeft erkend.

Het ouderlijk gezag regelen wordt nogal eens vergeten. Dit kan wanneer ouders uit elkaar gaan vervelende gevolgen hebben. Wanneer ouders die beiden ouderlijk gezag hebben uit elkaar gaan dan behouden zij dit ouderlijk gezag na de scheiding.

Ouders help kinderen geen loyaliteitsprobleem te ervaren

Ouders die terwijl er omgangsregelingen zijn afgesproken, de ex toegang tot zijn of haar kind weigeren, moeten harder aangepakt worden. Maar helaas geeft de ouder vaak als argument dat het kind zelf niet wil. Wanneer jezelf boos bent op je ex is het makkelijk om je kind te volgen en het contact tussen hem/haar en de andere ouder te verbreken. Echter jouw kind voelt niet dezelfde boosheid als jij. Zie dit dan ook los van elkaar en help je kind. Dit voorkomt mentale problemen bij je kind op latere leeftijd. Wanneer een kind aangeeft niet meer naar de andere ouder te willen, accepteer dat dan niet als een gegeven maar zoek uit waardoor dit echt komt en motiveer het kind om contact op te nemen. Wat jouw persoonlijke gevoelens naar de ex-partner ook zijn. Ouders moeten ervoor zorgen dat kinderen geen loyaliteitsprobleem ervaren! #ouderverstoting
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2260245/harde-aanpak-weiger-ouder-na-scheiding

 

Grootouders kunnen rustpunt zijn maar wel onder belangrijke voorwaarde.

Contact met de grootouders is naar mijn idee een belangrijk onderdeel wat tijdens de mediation zeker aan de orde dient te komen. Grootouders kunnen een hele grote steun zijn voor kinderen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat de grootouders geen kwaadspreken over hun (ex)schoonzoon of –dochter. De kinderen willen van beide ouders mogen houden en zijn loyaal naar beide ouders. Wanneer je als grootouders dit respecteert kun je een rustpunt voor de kinderen zijn in een voor hen hele hectische periode.

Beide ouders moeten er mogen zijn in het leven van hun kind.

Helaas gebeurt het maar al te vaak dat dit niet het geval is. Als reden wordt regelmatig stress bij het kind aangegeven. Maar waar wordt deze stress nu echt door veroorzaakt? Wanneer beide ouders uitstralen dat contact met de andere ouder leuk mag zijn dan zal deze stress stukken minder zijn. En ik begrijp dat dit niet altijd makkelijk is als jij en je ex-partner heftige ruzie hebben. En ook als er een nieuwe partner in beeld is, kan het pijn doen om de leuke verhalen te horen. Maar kinderen willen maar een ding en dat is een goede band met beide ouders Dit motiveren, ook al is het moeilijk, is het mooiste cadeau wat je je kind tijdens een scheiding kunt geven.
https://vrouw.nl/artikel/verhalen-achter-het-nieuws/46751/beide-ouders-moeten-er-mogen-zijn-in-het-leven-van-hun-kind?

Rust bij de ouders, brengt rust bij de kinderen

Goed ouderschap is best een uitdaging. Zelfs voor niet gescheiden ouders. Laat staan wat een uitdaging dit is voor ouders die wel besluiten te scheiden. De hele wereld van het gezin staat op z’n kop. Er spelen veel emoties bij iedereen. Iedereen voelt de pijn van de scheiding en gaat daar op zijn of haar eigen manier mee om. En tegelijkertijd gaat het ouderschap onverminderd door. Sterker nog naast de toch al verantwoordelijke taak van het opvoeden van de kinderen, komt er een hele moeilijke, verantwoordelijke taak bij, je kinderen zo goed mogelijk door de scheiding heen helpen.

Iedereen is het er wel over eens dat het belang van de kinderen voorop moet staan en gelukkig wordt hier steeds meer aandacht aan besteed. Ik denk dat iedere ouder als je het hem of haar vraagt hier ook zo over denkt maar in de praktijk blijkt dit niet altijd even makkelijk.

Door alles wat er gebeurt, ook in het leven van de ouders, spelen emoties makkelijk hoog op. Ondanks deze emoties moeten er afspraken op papier gezet worden en wanneer dat dan gelukt is (soms makkelijk, soms moeilijk) moeten de afspraken ook nog uitgevoerd worden. De ouders moeten het uiterste uit zichzelf halen en voorbij emoties als verdriet, angst, machteloosheid, schuldgevoel en boosheid kijken om dat te doen wat het beste is voor het kind.

Het beste voor het kind begint bij de ouder. Rust bij de ouder, geeft rust bij het kind.

Net als de kinderen moeten ouders daarin de juiste hulp kunnen krijgen. Hulp om te ontdekken wie zij zijn zonder de ander. Die hen in staat stelt zichzelf weg te cijferen in het belang van de kinderen zonder zichzelf te verliezen. Verschillende programma’s waarbij kinderen begeleid en geholpen worden zijn heel erg belangrijk maar parallel zullen de ouders ook aan zichzelf moeten werken om de kinderen dat te kunnen geven wat zij nodig hebben.

De zoekterm ‘scheiden’ het meest gebruikt in de maand januari.

Het blijkt dat januari de maand is waarop mensen het meest zoeken op het woord scheiden. Wanneer mensen al langer vechten tegen het gevoel dat het niet goed meer gaat in de relatie is dit blijkbaar het moment om tot actie over te gaan.

Je hebt het gevoel dat het niet meer gaat. Je hebt gevochten voor wat je waard bent. Het moment is daar, jullie gaan uit elkaar. Maar goed uit elkaar gaan, is dat mogelijk?

Hoe snel kan het?
De vraag die regelmatig gesteld wordt is, hoe snel kan ik scheiden? En die vraag begrijp ik. Je hebt lang nagedacht en alle opties afgewogen. De beslissing om te scheiden heb je niet licht genomen. Wanneer het besluit dan genomen is, heb je geen behoefte aan een langdurig traject. Je hoeft het denkwerk echt niet met behulp van iemand anders nog een keer over te doen. Je hebt behoefte aan doorpakken en goede afspraken die je in redelijkheid met de ander wilt maken.

Maar daar zit het hem nu juist, de ander. Het komt maar weinig voor dat beide partijen even ver zijn in hun emotie. Oké de beslissing is genomen maar betekent dat ook dat de ander net zo ver is in het accepteren daarvan als jij? Is de snelheid van de afhandeling het belangrijkst of is het maken van goede afspraken belangrijker?

Wat is de basis van goede afspraken?
Om goede afspraken te kunnen maken is het op zijn minst goed om na te gaan hoe de ander er nu echt in staat. Even de tijd nemen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. De ander meenemen in jouw gedachten die je gebracht hebben op het punt waar je nu staat. En niet alleen meenemen door het te vertellen maar ook door te verifiëren of het ook begrepen wordt. Juist doordat je er al zo lang over aan het nadenken bent, is het goed overbrengen van die gedachten lastiger dan je denkt. Wat voor jou logisch is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. En andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Begrijp jij echt goed wat de ander nu exact denkt en probeert te zeggen? Of zit je zo vast in je eigen gedachten dat alles wat de ander zegt hier onbewust. door gekleurd wordt?

Hoe dan?
Mediation helpt de partijen mee te nemen in elkaars gedachten en overwegingen maar belangrijker nog helpt om deze ook echt te laten begrijpen. De mediator is onpartijdig en onbekend met de specifieke situatie. Hij of zij stelt hierdoor vragen die wellicht, doordat je er midden in zit, voor jou een open deur lijken maar die dat voor de ander niet hoeven te zijn. Begrip is de basis voor goede afspraken. Want pas wanneer je elkaar begrijpt (wat niet altijd hoeft te betekenen dat je het met elkaar eens bent) kun je in redelijkheid afspraken maken. En dit bevordert de kans dat deze afspraken ook in de toekomst uitvoerbaar zijn en blijven.