Welkom bij Zeijlemaker Mediation

Als mediator begeleid jullie door alle aspecten van de scheiding. 

Niet alle scheidingen zijn hetzelfde. Niet alle scheidingen hebben dezelfde begeleiding nodig dus wat ik jullie altijd bied is maatwerk.

Vrijblijvende kennismaking

Als eerste zal er telefonisch contact zijn waar al kort wat informatie uitgewisseld wordt.
Maar het belangrijkste is het (gratis) kennismakingsgesprek wat daarop volgt. Dit gesprek zal ongeveer een half uur tot een uur in beslag nemen. Ik zal in dit gesprek kort uitleggen wat er van mij verwacht mag worden maar ook wat er van jullie verwacht wordt. Tijdens dit gesprek kunnen jullie ook behoeften en wensen kenbaar maken. Ook zal ik in dit eerste gesprek een inschatting geven van de kosten gebaseerd op de situatie.

Duidelijkheid

Tijdens de gesprekken die daarna volgen komen veel onderwerpen aan de orde. De ervaring is dat duidelijkheid over financiële en praktische zaken rust geven in de onderlinge relatie. Ik zal er daarom alles aan doen om te helpen hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid in te krijgen. Maar wanneer nodig zullen ook relationele zaken besproken worden.

Convenant

Afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld alimentatie en boedel worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of in een overeenkomst beëindiging samenwoning.

Kinderen

Wanneer er (minderjarige) kinderen zijn dan worden de afspraken m.b.t. de omgangsregeling vastgelegd in een ouderschapsplan.

Indienen verzoek tot echtscheiding

Nadat beide documenten volledig zijn afgestemd en ondertekend, dien ik deze, in geval van een echtscheiding, in bij de rechtbank met het verzoek de echtscheiding uit te spreken. Het indienen van het verzoek tot echtscheiding gebeurt altijd via een advocaat. De kosten die de advocaat hiervoor rekent en de griffiekosten worden apart in rekening gebracht.