Welkom bij Zeijlemaker Mediation

Als mediator begeleid jullie door alle aspecten van de scheiding. 

Niet alle scheidingen zijn hetzelfde. Niet alle scheidingen hebben dezelfde begeleiding nodig dus wat ik jullie altijd bied is maatwerk.

Vrijblijvende kennismaking

Als eerste zal er telefonisch contact zijn waar al kort wat informatie uitgewisseld wordt.
Maar het belangrijkste is het (gratis) kennismakingsgesprek wat daarop volgt. Dit gesprek zal ongeveer een half uur tot een uur in beslag nemen. Ik zal in dit gesprek kort uitleggen wat er van mij verwacht mag worden maar ook wat er van jullie verwacht wordt. Tijdens dit gesprek kunnen jullie ook behoeften en wensen kenbaar maken. Ook zal ik in dit eerste gesprek een inschatting geven van de kosten gebaseerd op de situatie.

Duidelijkheid helpt

Tijdens de gesprekken komen veel onderwerpen aan de orde. De ervaring leert dat duidelijkheid over financiële en praktische zaken rust geven in de onderlinge relatie. Er zal daarom snel gestart worden om deze goed in kaart te brengen. Wel is het van belang dat de basis tussen jullie goed genoeg is om afspraken te maken. Daarom zullen ook de zaken besproken worden die nodig zijn om de communicatie voor nu en in de toekomst te bevorderen. 

Goede communicatie maar ook financieel en fiscaal juist

Het is belangrijk dat de communicatie tussen jullie goed is, zeker wanneer jullie kinderen hebben. Maar het is ook belangrijk dat de afspraken financieel en fiscaal juist zijn. Begeleiding om dit te realiseren is dan ook wat jullie van mij mogen verwachten

Convenant

Afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld alimentatie en boedel worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of in een overeenkomst beëindiging samenwoning.

Kinderen

Wanneer er (minderjarige) kinderen zijn dan moeten er afspraken gemaakt worden over veel verschillende onderwerpen. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Het is belangrijk om hier samen goed naar te kijken en hier overeenstemming over te krijgen. Ook is belangrijk om, na de scheiding, regelmatig te bekijken of het ouderschapsplan nog past bij de situatie en de leeftijd van de kinderen. Waar nodig kan het ouderschapsplan dan in onderling overleg aangepast worden.

Indienen verzoek tot echtscheiding

Nadat beide documenten volledig zijn afgestemd en ondertekend, dien ik deze, in geval van een echtscheiding, in bij de rechtbank met het verzoek de echtscheiding uit te spreken. Het indienen van het verzoek tot echtscheiding gebeurt altijd via een advocaat. De kosten die de advocaat hiervoor rekent en de griffiekosten worden apart in rekening gebracht.